проф. Тройчо Троев

Проф. Тройчо Троев, дмн

МБАЛ „Св.София” – София

Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина

 

Проф. д-р Тройчо Троев, д..м.н. има две специалности – “Вътрешни болести” и “Физикална медицина и рехабилитация”. През 1994 г. придобива научна степен “доктор”, а през 1996 г. е избран за редовен доцент по физиотерапия и рехабилитация. Докторската му дисертация е посветена на лечението на млади пациенти с Бехтерев. “Доктор на медицинските науки” става с темата “Интегриран програмен подход за лечение и рехабилитация при болни с Метаболитен синдром (активна кинезитерапия, хидролечение и диета)” през 2011 г. Година по-късно става “професор” като оглавява Катедра “Физикална и рехабилитационна медицина” от 1992 г. към ВМА. Основните му научни приоритети и разработки са свързани с физикалната терапия и рехабилитация на ревматологичните заболявания – болестта на Бехтерев, ревматоидния артрит, смесената съединителнотъканна болест и други социално-значими заболявания. Проф. Троев има около 300 научни публикации, част от тях са публикувани в чужбина – Германия, Гърция, Полша, Русия, Македония, Белгия. Разработките му са в различни области на медицината – ревматология, ортопедия, кардиорехабилитация, неврорехабилитация,здравен мениджмънт, рехабилитация при редки болести, рехабилитация на метаболитния дисбаланс, рехабилитация след тежка травма, гериатрия. Автор е на 3 монографии и съавтор в други 7. Проф. Троев е национален консултант по специалността “Физикална и рехабилитационна медицина”. Председател е на Републиканското дружество по физикална медицина и рехабилитация и член на републиканския комитет по физиотерапия и рехабилитация. Оглавява Етичната комисия към БЛС-Столична колегия. Членува в на Академичния съвет на Военномедицинска академия-София и на Асоциацията по физикална и рехабилитационна медицина. Почетен член е на Асоциацията на кинезитерапевти и рехабилитатори в България. Проф. Троев участва в редакционните колегии на няколко медицински издания: “Неврорехабилитация”, “Превенция и рехабилитация”, “Български медицински журнал”, “Физикална медицина, рехабилитация, здраве”, “Рехабилитационна медицина и качество на живот”. Експерт е към Комисията за лечение в чужбина на Министерство на здравеопазването и председател на профилната комисия по физикална и рехабилитационна медицина към Фонд за лечение на деца (ЦФЛД). От дълги години е председател или член на държавна изпитна комисия по специалността “Физикална и рехабилитационна медицина”, както на изпитната комисия за зачисляване на лекари по специалността “Физикална и рехабилитационна медицина”. Участва в научни журита в София, Пловдив, Плевен, Стара Загора. Ръководител е на повече от 15 специализанти или клинични ординатори по физикална медицина и рехабилитация. Научен ръководител е на петима докторанти към момента, всички успешно защитили докторски дисертации, както и на 9 магистри от Медицинския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Проф. Троев участва и в курса “Canadian Forces English course STANAG 6001” в Канада.  От септември 2019 г. проф. Троев работи като Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина към МБАЛ „Св.София”, гр.София.

Информация за лектора
 • Тема:

  Рехабилитационна програма след оперативно лечение на хондросарком в раменна става

  Съавтори: 

  Доц. Христина Миланова, ВМА – МБАЛ – София

  Д-р Вера Георгиева, МБАЛ „Света София” – София

  Д-р Айча Заралиева, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – София

  Д-р Найден Пъджев, МБАЛ „Света София” – София

 • Дата:

  10 септември 2021 г. (петък)

 • Час:

  17:50 - 18:10 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.