д-р Мила Байчева

Д-р Мила Байчева

СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” – София

Клиника по детска гастроентерология

 

Д-р Мила Байчева завършва медицина в Медицински университет гр. София през 2003 г. и последователно придобива специалност по детски болести и детска гастроентерология. Д-р Байчева практикува в областта на детската гастроентерология, хепатология и хранене от 2007 г., като за периода 2014-2017 в продължение на три години работи в Клиника по чернодробни заболявания към Детската болница в Бирмингам, както и като Детски гастроентеролог в Great Ormond Street Hospital for Children в Лондон, Великобритания.
Към момента д-р Байчева е водещ гастроентеролог и хепатолог в Клиниката по детска гастроентерология към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” – София и води специализирана амбулатория в МБАЛ “Надежда”. Д-р Байчева е хоноруван преподавател към Медицински университет в гр. София, а научните й интереси са в областта на чернодробните заболявания и трансплантация в детската възраст, възпалителните чревни заболявания, синдрома на късо черво и парентерално хранене при деца, редките болести и др.

Информация за лектора
 • Тема:

  Синдром на късото черво

 • Дата:

  10 септември 2022 г. (събота)

 • Час:

  9:30-09:50 ч.

   

 • Tема:

  Прогресивна фамилна интрахепатална холестаза 

 • Дата | Час

  10 септември (събота) 2022 г. | 09:50-10:10 ч.

 • Зала:

  Сесия на платинен спонсор SwixxBiopharma | Бална зала Хотел "Империал" Пловдив 

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.