Доц. Светлан Дерменджиев

УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив

Началник на Клиника по клинична токсикология

 

Доц. Светлан Дерменджиев, д.м. завършва висше образование по специалност „Медицина” през 1988 г. във ВМИ ”Ив.П.Павлов” в гр. Пловдив с отличен успех. Той има придобити клинични специалности по вътрешни болести, клинична токсикология, клинична алергология, и професионални болести. През 2010 г. придобива професионална квалификация „Магистър по здравен мениджмънт”. От 2014 г. заема академичната длъжност „Доцент” в Медицински Университет – Пловдив. От 2012 г. доц. Дерменджиев е ръководител на Секцията по професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по вътрешни болести на МФ, МУ-Пловдив.
През 2010 г. заема длъжността началник Отделение по професионални болести с дейност по клинична алергология в УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив, а от 25.05.2021 г. е началник и на Клиниката по клинична токсикология. Доц. Дерменджиев членува в национални и международни научни общности, от които Българско алергологично дружество, Българско научно дружество по професионални болести – председател на дружеството, Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI), Световната алергологична асоциация (WAO) и Международната асоциация по редки болести (ICORD). Той е член на редакционната колегия на списание ”Редки болести и лекарства сираци” и на научния комитет на ежегодно организираните Национални конференции по редки болести. Също и на комисиите за полагане на държавен изпит за придобиване на специалности по „Клинична алергология”, „Клинична токсикология“ и „Професионални болести”. Има издадени 8 монографии, от които монографията „Ангионевротичен” оток е издадена и на английски език.

Информация за лектора
  • Тема:

    Наследствен ангиоедем

  • Дата:

    10 септември 2021 г. (петък)

  • Час:

    18:10 - 18:30 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.