Доц. Евгений Хаджиев

Информация за лектора
  • Тема:
  • Дата:

    10 септември 2021 г. (петък)

  • Час:
  • Зала:

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.