Доц. Ася Консулова

Комплексен Онкологичен център – Бургас

Отделение по медицинска онкология

 

Доц. д-р Ася Консулова завършва Медицински Университет – Варна през 2003 г. Придобива специалност по вътрешни болести през 2011 г. и по медицинска онкология през 2015 г. Академична длъжност “Доцент” придобива през 2021 г. В момента работи в Отделение по медицинска онкология към Комплексен Онкологичен Център – Бургас.
Професионалната си квалификация, доц. Консулова развива през годините в сертифицирани онкологични центрове, като Институт Жул Борде в Брюксел, Белгия след като печели стипендия на Европейския Съюз и става специализант към Брюкселския Свободен Университет. През 2017 г. е стипендиант на CECOG в AKH – Виена, Австрия, след което през 2018 г., със стипендия на Европейското училище по Онкология, специализира 7 месеца и в Клиничен Онкологичен център Шампалимо в Лисабон, Португалия.
Доц. Консулова участва като гост-лектор на български и международни форуми, най-вече свързани с карцином на гърда, овариален карцином и невроендокринни тумори. Носител е и на няколко престижни награди, вкл. МОРЕ – Дарзалас за 2016 г. за значителен принос в Българската Клинична онкология.
Доц. д-р Консулова е член на ESMO, ECCO и ASCO. Тя е национален координатор на Европейската Инициатива за качествено лечение на пациенти с белодробен карцином (EIQMLCC) и Европейската мрежа за лечение на тийнейджъри и млади хора с карциномни болести (ENTYAC). Член е на Етичната комисия на клуб „ Млад онколог“ – България и председател на сдружение Жените в онкологията – България.
Автор е на множество научни съобщения на международни конгреси и на над 100 публикации, повечето от които в реферирани международни списания. Рецензент е на Европейския конгрес по белодробни болести, Frontiers in Oncology, раздел Women’s cancer, Breast cancer както и на няколко международни и български реферирани издания. От 2020 г. е посланик на Европейското училище по онкология (ESO Ambassador) за България.

Информация за лектора
  • Тема:

    Колко редки са редките онкологични болести?

  • Дата:

    11 септември 2021 г. (събота)

  • Час:

    09:20 - 09:40 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.