Доц. Александър Оскар

Медицински университет – София

Ръководител Катедра Офталмология

 

Доц. Александър Оскар, дм е Ръководител на Катедра по Офталмология към МУ – София и Началник на клиниката по очни болести в УМБАЛ „Александровска“. През 2003 завършва медицина в МУ-София, а през 2009г. придобива специалност по “Нервни болести”, като същата година защитава Научна и Образователна степен “Доктор”  в областта на невро-офталмологията. През 2015г. придобива и специалност по “Очни болести”. Доц. Оскар е инициатор на ежегодни безплатни профилактични прегледи и изследвания на деца и възрастни. За последните 10 години са прегледани над 30 000 деца в предучилищна и ранна училищна възраст от град София и Северо-западна България, както и над 5000 възрастни от домове за социално подпомагане.

Преподава на студенти по медицина и дентална медицина, на специализиращи очни и общопрактикуващи лекари. Автор на над 70 научни публикации в реферирани български и чужди издания и има над 50 участия в научни форуми. Поради множеството си благотворителни инициативи, той е удостоен със „значка на София“ по предложение на кмета Йорданка Фандъкова и Елен Герджиков през 2017г. На 11 ноември2019г. с Указ 257, на основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България, по предложение на Български Лекарски Съюз, кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова и алианс от български неправителствени организации, е отличен от Президента на републиката с орден „За гражданска заслуга“ първа степен, за особено значимите му заслуги за развитието на гражданското общество, защита правата и свободите на човека и укрепването на демократичните институции в Република България.

Информация за лектора
  • Тема:

    Ретинобластом - офталмологичен проблем или интердисциплинарно предизвикателство

  • Дата:

    10 септември 2021 г. (петък)

  • Час:

    15:10 - 15:30 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.