Доц. Светлан Дерменджиев

Медицински университет – Пловдив

Ръководител секция по професионални заболявания и токсикология интернист, алерголог, токсиколог, профпатолог

 

Доц. Светлан Дерменджиев е преподавател по професионални болести в Медицински университет – Пловдив. Той завършва висшето си образование с отличен успех във ВМИ – Пловдив през 1988 г. През 2012 г. на доц. Дерменджиев е присъдена образователна и научна степен „доктор”, а през 2014 заема академичната длъжност „доцент” в МУ – Пловдив и става ръководител на Секцията по професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по вътрешни болести на Медицински факултет. Доц. Дерменджиев има над 70 публикации в български и чуждестранни списания, както и многобройни участия в национални и международни научни форуми. Доц. Дерменджиев има придобити 4 клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична токсикология, Клинична алергология и Професионални болести. Приоритетна област в научно-изследователската дейност на доц.Дерменджиев е диагностиката, лечението и експертната оценка на пациентите с ангионевротичен оток, включително тези с “Наследствен ангиоедем”. Доц. Дерменджиев е автор на монографичен труд на тема “Ангионевротичен оток”, издаден на български и на английски език, както и на монографията “За ангионевротичния оток и уртикарията.

Информация за лектора
  • Тема:

    Ангионевротичният  оток през погледа на клинициста

  • Дата

    11 септември 2020 г. (петък)

  • Час

    14:00 – 14:20 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.