Д-р Илияна Александрова

УМБАЛНП „Св. Наум“ – София

Клиника по нервни болести за деца

 

Д-р Илияна Александрова завършва Медицински университет – София през 2010 г. От 2011 г. работи в Клиника по нервни болести за деца към УМБАЛНП „Св. Наум“, като през 2017 год. придобива специалност по детска неврология. Притежава свидетелство на ВСД „Клинична електроенцефалография“. От 2013 г. д-р Александрова е асистент, а от 2017 г. – главен асистент в Катедра по неврология към Медицински университет – София. През 2016 г. защитава дисертационен труд на тема „Идиопатични детски фокални епилепсии“. Д-р Александрова е член на Научно дружество по неврология; Научното дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитието и Европейско дружество по детска неврология. Основните й научни интереси са в областта на неврологичните заболявания в детска възраст – епилепсия, невромускулни заболявания, мозъчно-съдови, автоимунни и дегенеративни заболявания, множествена склероза, детска церебрална парализа, главоболие.

Информация за лектора
  • Тема:
  • Дата:

     

    10 септември 2021 г. (петък)

  • Час:
  • Зала:

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.