dr_kostadinov

Д-р Костадин Костадинов

Медицински университет – Пловдив

Катедрата по Социална медицина и обществено здраве

Д-р Костадин Костадинов завършва медицина през 2018г. През 2019г. придобива магистърска степен по здравен мениджмънт и обществено здравеопазване. Лекар ординатор във вътрешно отделение, а от 2020 г. е асистент в Катедрата по Социална медицина и обществено здраве на МУ-Пловдив. Има научни интереси в областта на обществено здраве, епидемиологията и редките болести.

Информация за лектора
  • Тема:

    Придобита тромбоцитопенична пурпура - по пътя на предизвикателствата

  • Дата:

    28 ноември 2020 г. (събота)

  • Час:

    11:00 – 12:00 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.