Д-р Геновева Тачева

Д-р Геновева Тачева

СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” – София

Клиниката по детска неврология

 

Д-р Геновева Тачева, дм завършва медицина в Медицински университет – София през 2011 г., а на следващата година започва специализация по детска неврология в СБАЛДБ “Проф. Иван Митев” – София. През 2016 г. придобива специалност по детска неврология, а през 2019 г. специалност по педиатрия. През 2014 г. е избрана за асистент по детски болести към Катедра по педиатрия на МУ – София, а от 2020 г. след проведен конкурс заема длъжност главен асистент към Катедра по педиатрия. Д-р Тачева защитава дисертация на тема „Клинико-електрофизиологични характеристики на епилептичните прояви при деца с метаболитни болести“ през 2018 г. Професионалните и научните интереси на д-р Тачева в са в областта на диагностика и лечение на епилепсии и епилептични синдроми, нервно-мускулни заболявания, вродени метаболитни заболявания. Тя е член на Българската педиатрична асоциация, Българско дружество по детска неврология, Българско дружество против епилепсия, Европейскoтo педиатричнo неврологичнo общество (EPNS).

Информация за лектора
  • Тема:
  • Дата:

    10 септември 2021 г. (петък)

  • Час:
  • Зала:

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.