Д-р Невяна Велева

Медицински университет – София

 Катедра Офталмология

 

Д-р Невяна Велева, дм е част от екипа на Детско очно отделение, Очна клиника, УМБАЛ „Александровска“ и главен асистент към Катедра по Офталмология, МУ – София. Завършва медицина в МУ – София през 2006 г., а в началото на 2007 г. печели конкурс и започва докторантура към Катедра по Офталмология. През 2010 г. е назначена за лекар ординатор в Очна клиника на УМБАЛ „Александровска“, а през 2012 г. и за асистент към Катедрата. През 2011 г. успешно защитава дисертация в сферата на детската офталмология. Автор е на над 45 статии в български и международни научни списания, като има и над 50 участия на български и международни конгреси и конференции. Преподава и обучава студенти по медицина и стоматология, специализанти по офталмология, общопрактикуващи лекари. Основните и научни и клинични интереси са в сферата на детската на офталмология и очедвигателните разстройства, както и офталмогенетиката.

Информация за лектора
  • Тема:

    Ретинобластом - офталмологичен проблем или интердисциплинарно предизвикателство

  • Дата:

    10 септември 2021 г. (петък)

  • Час:

    15:10 - 15:30 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.