Д-р Красен Венков

Информация за лектора
  • Тема:
  • Дата:

    11 септември 2021 г. (събота)

  • Час:

    10:30 - 11:0 ч.

  • Зала:

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.