Д-р Виолета Стоянова-Бенинска

Европейската агенция по лекарствата

Председател на Комитета за лекарствени продукти сираци

 

Д-р Виолета Стоянова-Бенинска е председател на Комитета по лекарствата сираци (COMP) към Европейската агенция по лекарствата (EMA) от 2018 г. Преди това тя е била член на КЛС и председател на Националния научен и регулаторен съвет в Агенцията по лекарствата на Нидерландия (MEB). Виолета е научен ръководител на докторанти, както и гост-лектор в холандски университети. Тя също е член на научни и консултативни съвети, свързани с редки заболявания, лекарства сираци, персонализирана медицина, психиатрия, неврология и генетика.

Информация за лектора
  • Тема:

    Лекарства за редки болести в Европейския съюз

  • Дата:

    11 септември 2020 г. (петък)

  • Час:

    10:40 – 11:00 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.