Д-р П. Хаджийски

СБАЛДБ “Проф. д-р Иван Митев

Клиника по детска гастроентерология

 

Д-р П. Хаджийски, д.м. завършва Медицински университет гр. Пловдив през 1993 г. През 2002 г. придобива специалност по Детски болести, а през 2011 г. специалност по Детска гастроентерология. През 2019 год. защитава дисертационен труд на тема „ Характеристика на Helicobacter pylori инфекцията в детска възраст у нас“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“.
След своето дипломиране д-р Хаджийски започва работа като педиатър в ІІІ- гр. Болница –Пловдив а от 2000 год. до 2013 год. работи в МБАЛ“ Св. Мина“ЕООД- Пловдив . От 2007 до 2013 год. е Началник на детското отделение при МБАЛ“ Св. Мина“ЕООД- Пловдив . От 2013 до 2014 год. работи в Детска клиника на УМБАЛ“ Св. Георги“ ЕАД. От 2014 г. до момента е част от екипа на клиниката по детска гастроентерология на СБАЛДБ “Проф. д-р Иван Митев”, като от 2020 год. е главен асистент в същата клиника. Има над 60 научни публикации в международни и български списания и множество цитирания. Член на Българска педиатрична асоциация и Българското дружество по гастроентерология.
Специалист по детски болести и детска гастроентерология с над 25 години опит. Диагностицира, провежда лечение и наблюдение на деца със заболявания на стомашно-чревния тракт, възпалителни чревни заболявания, заболявания на черния дроб, жлъчния мехур, панкреаса и хранителни алергии в детска възраст. Д-р Хаджийски извършва абдоминална доплер ехография, горна и долна ендоскопия (фиброгастроскопия и фиброколоноскопия), чернодробна и тънкочревна биопсия. Има проведени множество курсове и клавалификации:
– Курс по горна и долна ендоскопия (фиброгастроскопия и фиброколоноскопия)- второ ниво
– Курс по абдоминална доплер ехография- второ ниво
– Курс по чернодробна биопсия;
– Курс здравен мениджмънт
– Участие в множество научни конгреси, семинари и симпозиуми в чужбина и у нас.

Информация за лектора
 • Тема:

  Неонатална холестаза - трудна или лесна диагноза. 

 • Дата:

  10 септември 2022 г. (събота)

 • Час:

  09:10- 09:30 ч.

 • Зала:

  Бална зала Хотел "Империал" Пловдив 

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.