Владимир Томов

Национален Алианс на Хората с Редки Болести

Председател на НАХРБ

 

Г-н Владимир Томов е председател на Националният алианс на хора с редки болести (НАХРБ). НАХРБ е неправителствена организация, ангажирана с проблемите на хората, страдащи от редки заболявания. Алиансът е създаден през 2007 г. от представители на 8 заболявания, за да защитава правата им и да съдейства за подобряване профилактиката, диагностицирането, лечението, рехабилитацията и качеството им на живот. Към момента НАХРБ е ангажиран с проблемите на над 75 заболявания. Чрез дейността си Алианса се стреми да повишава информираността на обществото за нуждите на хората с редки болести. Взаимодействието на НАХРБ със законодателните и здравни институции е насочено към осигуряване на адекватно и равнопоставено лечение и грижа за пациентите с редки болести.

Информация за лектора
  • Тема:

    Пациентското движение в контекста на динамичната епидемиологично - политическа обстановка

  • Дата:

    10 септември 2021 г. (петък)

  • Час:

    10:40 - 11:00 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.