Г-жа Полина Милушева-Мандаджиева

Национална асоциация на пациентите с дефицит на растежния хормон

Национален Алианс на Хората с Редки Болести

 

Г-жа Полина Милушева-Мандаджиева е Председател на Национална асоциация на пациентите с дефицит на растежния хормон от 2011 г. Сдружението е член на Националния алианс на хора с редки болести в България и е пълноправен член на европейската асоциация за редки болести EURORDIS.

Информация за лектора
  • Тема:

    Дефицит на растежния хормон

  • Дата:

    12 септември 2020 г. (събота)

  • Час:

    16:30 – 16:50 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.