Проф. Савина Хаджидекова

МБАЛ „Надежда“ – София

Генетична лаборатория

 

Проф. д-р Савина Хаджидекова, д.м. завършва медицина в Медицински университет – София. Придобива специалност по медицинска генетика през 2007 г., а през 2011 г. защитава образователна и научна степен „Доктор по медицина“ на тема „Микроструктурни геномни аберации при пациенти с вродени малформации”. От 2020 г. е ръководител на Катедрата по медицинска генетика в Медицински университет – София. Проф. Хаджидекова е член на Управителния съвет на Българското дружество по генетика и геномика на човека; Европейското дружество по човешка генетика; Факултетния и Академичния съвет на Медицински факултет, МУ-София; Експертния съвет по специалността „Медицинска генетика“ към Министерство на здравеопазването; външен експерт към НЗОК. Тя е генетичен консултант и ръководител „Генетична лаборатория“ към МБАЛ „Надежда“ – София.
Професионалните й интереси са в областите на генетиката на репродукцията и инфертилитета, пренатални и предимплантационни генетични тестове, вродените аномалии на развитието и интелектуален дефицит, онкогеномика.

Информация за лектора
  • Тема:

    Репродуктивна генетика - опорни точки

  • Дата:

    10 септември 2021 г. (петък)

  • Час:

    13:20 - 13:40 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.