Проф. Добрин Константинов

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ – София

Началник на Клиника по детска клинична хематология и онкология

Проф. Добрин Константинов, д.м. е специалист по детски болести, клинична хематология и детска хематология и онкология. Завършил е ВМИ – София през 1983 г. Професионалната си и преподавателска кариера започва в Научния институт по педиатрия (НИП), МА-София, като асистент в Клиниката по детска онкохематология, последователно преобразувана административно, в Национален център по детска онкохематология и в СБАЛ по детски онкохематологична заболявания, чийто управител е бил до вливането в УМБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ“ през 2015 г. Има образователна и научна степен – Доктор по медицина, след защита на дисертационен труд на тема „Цитогенетични и молекулярноцитогенетични характеристики на острата левкемия при деца“. Специализирал е по програмите за признаване на специалности в България и е преминал подготовка по детската хематология, онкохематология и трансплантация на хемопоетични стволови клетки в Австрия, САЩ и Великобритания. Председател е на Сдружение “Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология“. Участва в ръководствата и е член на редица национални и международни научни организации, както е и експерт към МЗ, НЗОК и международни комисии. От 2007 до 2013 год. е бил представител на България в Педиатричната група на Европейската лекарствена агенция (EMA). Има над 100 публикации в национални и международни научни издания, както и участия в наши и чужди научни прояви.

Информация за лектора
 • Тема:

  Hemlibra▼(emicizumab) – съвременен подход за менажиране на

  непосрещнатите нужди при пациенти с Хемофилия

 • Дата:

  10 септември 2021 г. (петък)

 • Час:

  13:00 - 13:30 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.