Проф. Мариана Мурджева

Медицински университет – Пловдив

Ръководител Катедра микробиология и имунология

 

Проф. Мариана Мурджева е завършила МУ-Пловдив през 1985 г. От 1988 г. е асистент в същия ВУЗ. За периода 1992-1995 г. работи в National Institute for Medical Research, Mill Hill, London, където подготвя дисертационния си труд на тема “Проучване върху имунологичната толерантност при F5 трансгенни мишки с трансгенен Т- клетъчен рецептор” чрез спечелен грант от Leukemia Research Fund . Главен координатор е на Експертния съвет по клинична имунология и зам. председател на Българската асоциация по клинична микробиология. Ръководител е на Катедрата по Микробиология и имунология в същия университет и Началник на Лабораторията по микробиология при УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив. Има над 200 научни публикации, 2 патента, съаавтор е на 15 учебни помагала и монографии, ръководител, координатор и участник в над 40 изследователски, инфраструктурни и образователни проекти с национално и международно финансиране. Научните й интереси са насочени към проучване на причинителите на инфекциите, механизмите на антибиотичната резистентност и контрола й, имунологични аспекти на инфекциите и имунните дефицити. Ректор на МУ-Пловдив от 2019 г.

Информация за лектора
  • Тема:

    Кръгла маса на тема „Опазване на имунното здраве в Република България – тактика за реализация”

  • Дата:

    11 септември 2021 г. (събота)

  • Час:

    14:30 - 16:00 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.