Проф. Елисавета Наумова

УМБАЛ ”Александровска” – София

Началник Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки

 

Проф. Елисавета Наумова е Началник на Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки и Ръководител на Експертен център по редки болести- първични имунни дефицити в УМБАЛ ”Александровска”, ЕАД. Ръководения от нея функционален ПИД център Jeffry Model, София е член на международната мрежа JMC. Има две клинични специалности, по вътрешни болести и клинична имунология и квалификация по здравен мениджмънт. Специализирала е в известни университетски болници в Европа и САЩ по проблемите на клиничната имунология включително редките имунни болести, имуногенетиката, трансплантацията и процесите на стареенето. Ръководител е на единствената у нас Катедра по клинична имунология при Медицински факултет, МУ-София. Има над 180 научни публикации на български и английски език и участие в написването на учебници и монографии. Ръководител е на редица научни проекти и има признати 1
изобретение, 2 рационализации и 2 полезни модела. Учредител и председател е на Българската асоциация по клинична имунология , а в периода 2015-2018г е Президент на Европейската федерация
по имуногенетика /EFI/ . Носител e на много награди и грамоти между които : наградата “Проф.д-р Стоян Киркович” на Медицински факултет, МУ-София за изключителни постижения и цялостен принос в областта на медицинската наука и практика , Златен почетен знак I степен на Министерството на Здравеопазването по повод изключителен принос за медицинската наука и практика и съществени постижения в областта на клиничната имунология в Република България и наградата за наука „Питагор” от Министерството на образование и наука.

Информация за лектора
  • Тема:

    Кръгла маса на тема „Опазване на имунното здраве в Република България – тактика за реализация”

  • Дата:

    11 септември 2021 г. (събота)

  • Час:

    14:30 - 16:00 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.