Проф. Силвия Чернинкова

УМБАЛ “Александровска”, София

Клиника по нервни болести

 

Проф. д-р Силвия Чернинкова е завършила медицина във Висш Медицински Институт, София, с отличен успех. Защитила е две клинични специалности: неврология и офталмология, като работи както в областта на неврологията, така и в невро-офталмологията.
Проф. Чернинкова има придобити следните научни степени: „кандидат на медицинските науки” и „ доктор на медицинските науки”. Понастоящем е професор към Катедра по неврология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София. В УМБАЛ „Александровска”, София и е Началник на Отделение по имуно-възпалителни заболявания на периферната нервна система, невродегенеративни заболявания и епилепсия към Клиниката по нервни болести.
Проф. Чернинкова има над 250 публикации, като в съавторство е публикувала в международни импакт-факторни медицински списания като American Journal of Human Genetics, European Journal of Human Genetics, Molecular Vision, Annals of Neurology, Brain, Neuro-ophthalmology, Ophthalmologica, Pediatric Neurosurgery, Journal of Neurology, European Neurology, Clinical Genetics и др.Участвала е в различни научни проекти, финансирани от МОН и МУ, съвместно с международни научни колективи.
През 2008 г. проф. Чернинкова е наградена за високи постижения в медицинската наука и преподаване с награда на Медицински факултет, Медицински Университет, София, „Проф. Константин Чилов”.

Информация за лектора
  • Тема:

    Клинико-генетични проучвания проучвания и нови възможности за лечение при хередитарна оптична невропатия на Лебер

  • Дата:

    12 септември 2020 г. (събота)

  • Час:

    10:20 – 10:40 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.