Проф. Албена Тодорова

Лаборатория ГЕНИКА – София

Ръководител сектор “Mолекулярна генетика”

 

Проф. Албена Тодорова е завършила СУ “Св. Климент Охридски” в София през 1992 г, специалност – Генно и клетъчно инженерство. От 2006 г. до 2009 г. е асистент в катедрата по Медицинска химия и Биохимия в МУ-София. През 2012 г. става доцент, а през 2017 г. – професор в МУ София. От 2005 г. заема длъжността ръководител на Лаборатория „Геника“. Проф. Тодорова членува в European Society of Human Genetics, Българска асоциация по невромускулни заболявания, Съюз на българските Хумболтови стипендианти (Alexander von Humboldt Fellows). През 2010 г. получава наградата Панацея Златна в МУ-София – за особени приноси при реализацията на преподаването, научно-изследователската и експертна дейност в професионално направление медико-биологично.

Информация за лектора
  • Тема:

    Ролята на РНК интерференция за оптимизиране на резултатите от терапията при hATTR пациентите

  • Дата:

    15 декември 2021 г. (сряда)

  • Час:

    18:00 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.