Д-р Веселин Бояджиев

Медицински Университет – Варна

Клиниката по детска ендокринология

 

Д-р Бояджиев завършва медицина в Медицински Университет „П. Стоянов” – Варна, през 1999 г. От 2001 г. е асистент в Клиниката по детска ендокринология към Катедрата по детски болести на МУ – Варна. Придобити специалности по детски болести (2005 г.) и детска ендокринология (2009 г.). Основни научни интереси и разработки в областта на детско-юношеския диабет, нарушенията в растежа, дисморфологията и клиничната генетика. Специализирал в областта на вродените и придобити костните заболявания сред децата.​
С множество публикации и участия в национални и международни медицински научни списания и форуми. Главен изследовател в клинично проучване „Prospective, multicentre, single-arm study to evaluate efficacy, safety and pharmacokinetics of Denosumab in children with osteogenesis imperfecta”.
Член на ​Българската педиатрична асоциация, Българското дружество по детска ендокринология, Варненското дружество по детска ендокринология, Секция „Медицина” към Съюза на учените – Варна.

Информация за лектора
  • Тема:

    Съвременни възможности и предизвикателства при лечението на X-свързаната хипофосфатемия

  • Дата:

    11 септември 2020 г. (петък)

  • Час:

    12:30 – 13:05 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.