Акад. Лъчезар Трайков, дмн e ректор на Медицински Университет – София. Професор по Неврология, Академик на Българска Академия на Науките, професор по “Невронауки” от Националния Съвет на Университетите, Франция, Клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”. В различни периоди е оглавявал Катедрата...

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.