Д-р Елица Гьокова, д.м. е специалист по акушерство и гинекология и специалист по фетална медицина. Има множество следдипломни обучения, най-значимото от които е двугодишно обучение по фетална медицина под ръководството на проф. Кипрос Николайдес към Кралския Колеж в Лондон, Великобритания....

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.