Проф. д-р Красимир Антонов, дмн

Специалист по вътрешни болести и гастроентерология и началник на отделение “Диагностика, лечение и проследяване на болни с вирусни хепатити, порфирии и чернодробна патология при трансплантация” към Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, София

 

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Проф. д-р Красимир Антонов, дмн, е сред най-изтъкнатите хепатолози в България. Специалностите Вътрешни болести и Гастроентерология и диететика придобива през 1995 г. и 2000 г.
През 2000 г. защитава дисертация на тема “Хроничен делта хепатит” и придобива образователна и научна степен доктор.

ОБЩЕСТВЕНА НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Председател е на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ) и член на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL).
Проф. д-р Антонов е член на редакционната колегия на научното списание ” Българска хепатогастроентерология”, главен координатор на Експертния съвет по медицинска специалност “Гастроентерология” към МЗ, председател на Експертния съвет по вирусни хепатити към МЗ и Експерт към НЗОК.
През 2019 и 2021 година участва, като председател на Национални конференции на БДГГЕАЕ.
Проф. д-р Антонов има зад гърба си международни специализации в Атина, Копенхаген, Лисабон, Неапол, Прага.

НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Участие като Главен изследовател в клинични проучвания, като EIG-LNF-011, фаза 3, C2541013, фаза 2 и ABI-H0731-204, фаза 2, както и в повече от 25 значими клинични изпитвания, фази от 1 до 4. Проф. Д-р Антонов е публикувал повече от 100 резюмета на национални конгреси.

Информация за лектора
 • Тема: Чернодробно засягане при болест на Уилсън и порфирии

  Чернодробно засягане при болест на Уилсън и порфирии

 • Дата:

  29 септември (петък) 2023

 • Час:

  16:30 - 17:30

 • Зала:

  Бална зала, х-л Империал

Сподели

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.