Акад. Иван Миланов

МБАЛНП „Св. Наум“ – София

Ръководител Експертни центрове за хорея на Хънтингтън и дистонии

Ръководител Експертни центрове за Миастения гравис и болест на Фабри

 

Академик проф. д-р Иван Миланов, дмн е изпълнителен директор на университетска болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум” – София, като също е заемал длъжността заместник-ректор на Медицинския университет – София (2004-2008 г.), и заместник-министър на здравеопазването (2010 г.). Академик Миланов има клинична специалност по неврология, социална медицина и здравен мениджмънт, специализирал е двигателни нарушения в Канзаския университет – САЩ и лечение на главоболие в Университета на гр. Павия – Италия. Академик Миланов е доктор на медицинските науки от 1997 г., професор по неврология от 2001 г., през 2012 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2015 г. – за академик.
Автор и съавтор е на 21 монографии, 39 учебници и ръководства по неврология, 53 глави в ръководства и учебници. Общият импакт фактор на неговите публикации (560) е 206.011, Hirsch factor – 19, има 2037 цитирания в чужбина, 540 – в България. Освен в Медицинския университет – София, академик Миланов преподава и в Университета на гр. Pavia, Италия, и Белградския университет, като само в момента подготвя 11 докторанта. Под негово ръководство са подготвени и защитени 10 докторски дисертации, като петима от докторантите са хабилитирани. Председател е на Българското дружество по неврология, Българското дружество по главоболие и болка, Българската асоциация по двигателни нарушения и множествена склероза, Българската асоциация по клинична електромиография, заместник-председател на Българската асоциация по невропротекция и невродегенерация. Член на борда и касиер на Европейското дружество по главоболие (EHS), представител на България в Европейската федерация на неврологичните дружества (EFNS) и Световната федерация по неврология (WFN), член на съвета на Европейския комитет за лечение и проучвания на множествената склероза (ECTRIMS), член на Нюйоркската академия на науките (NYAS), Международната асоциация за изучаване на болката (IASP), Международната асоциация за Двигателни нарушения (Movement Disorders Society). Академик Миланов е член на редакционните колегии на международните научни списания European Journal of Neurology, Journal of Headache and Pain, главен редактор на научните списания “Двигателни нарушения”, Cephalgia, “Българска неврология”, бюлетин Cephalgia, главен редактор на списанията Journal of Clinical Medicine, “Лекарска практика”, “Физиотерапия и рехабилитация”, “Рехабилитационна медицина и качество на живот” и “Неврорехабилитация”.

Информация за лектора
  • Тема:
  • Дата:

    29 септември (петък) 2023

  • Час:

    16:00 - 16:30

  • Зала:

    Бална зала, х-л Империал

Сподели

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.