Доц. Трифон Червенков

Медицински университет – Варна

Клиника по медицинска генетика

 

Доц. Трифон Червенков е завършил медицина в МУ Варна през 2001 г. От 2002 до сега е последователно асистент, старши асистент (2007 г.) и главен асистент (2011 г.) в следните академични структури – Катедра химия и биохимия, Катедра клинични медицински науки, Катедра педиатрия и медицинска генетика и Катедра по медицинска генетика. Има придобити специалности: Биохимия (2006 г.) и Клинична имунология (2012 г.), а от 2013 г. специализира медицинска генетика. През 2015 г. придобива ОНС „доктор” със защита на дисертация на тема: „Експресия на гена Cyclon/CCDC86 в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения”. Доц. Червенков специализира HLA типизиране в Клиника по имунология, УМБАЛ „Александровска” София (ръководител проф. д-р Елисавета Наумова) през 2003г, HLA типизиране и молекулярно-диагностични методи в хематологията през 2008 в Отделение по тъканна съвместимост на Университетска болница Сан Луи, Париж, Франция (ръководител д-р Виржиния Льопаж). През 2009 г. е участвал в курс по количествен RealTime PCR в Техническия университет на Мюнхен във Фрайзинг, Германия (ръководител Michael Pfafl). През 2013 г. посещава Отделение по костномозъчни трансплантации в Болница Хадаса, Йерусалим, Израел, (ръководител проф. Рьовен Ор). През 2014 г. специализира обработка и съхранение на хемопоетични стволови клетки в Център за клетъчна терапия към Университетската болница в Хановер, Германия (ръководител д-р Любомир Арсениев). Участвал е и в няколко курса по флоуцитометрия към НЦЗПЗ (ръководител проф. д-р Мария Николова). Доц. Червенков има над 20 публикации и 10 участия в научни конгреси у нас и в чужбина. Основните научни разработки са в областта на биохимията и молекулярната биология. Член е на Българска асоциация по клинична имунология, Европейско общество по човешка генетика (ESHG), СУБ.

Информация за лектора
  • Тема:

    Човешки пангеномен проект: следваща стъпка в представянето на генетичното разнообразие при човека

  • Дата:

    10 септември 2022 г. (събота)

  • Час:

    15:30 - 15:50 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.