Доц. Мариела Генева-Попова

УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив

Ръководител Клиника по ревматология

 

Доц. Мариела Генева-Попова завършва Медицински университет Пловдив през 1991 г. От 1998 г. работи като преподавател в Катедра по пропедевтика на вътрешни болести на МУ – Пловдив, а от 2014 г. е доцент към същата катедра, като в момента е Началник на Университетска Клиника по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив. Доц. Генева-Попова е защитила специалности по Инфекциозни болести, Вътрешни болести и Ревматология през 2007 г., професионална специализация “Приложна психология и психотерапия”, както и магистратура по здравен мениджмънт през 2011 г.
Доц. Генева – Попова е специализирала в Германия, Латвия, Испания, Русия и има над 150 публикации в български и международни списания.
Доц. Генева –Попова е член на Българско дружество по ревматология и Българска асоциация за мускулно-скелетен ултразвук, Българското дружество по остеоартроза и остеопороза, Южнобългарското дружество по инфекциозни болести и Американско дружество на жените в ревматологията.

Информация за лектора
  • Тема:

    Редките синдроми като предизвикателство в ревматологичната практика

  • Дата:

    11 септември 2020 г. (петък)

  • Час:

    13:20 – 13:40 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.