velina-gergelcheva

Доц. Велина Гергелчева

УМБАЛ “Софиямед” – София

Ръководител клиника по неврология

 

Доц. д-р Велина Гергелчева се дипломира се в МУ – София през 1994 г. От 2012 г. е Началник на отделение и Доцент към Катедра по неврология, МУ-София. От януари 2015 г. е Завеждащ Клиниката по неврология УМБАЛ СОФИЯМЕД. От 2017 г. е Доцент към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Доц. Гергелчева е специалист по нервни болести, детска неврология и клинична електромиография. Магистър е по здравен мениджмънт. Специфичните й интереси са в областта на съдовите заболявания и исхемичният мозъчен инсулт, наследствените и дегенеративни заболявания на централната и периферната нервна система, редките болести, невромускулните заболявания и въвеждането на стандарти за грижи при тях в страната. През 2001 г. специализира в Университетската болница в Хановер, Германия, а през 2008-2009 г. е стипендиант на Александър фон Хумболдт Фондацията във Фридрих-Баур-Институт в Мюнхен, Германия. През 2004 г. печели наградата на името на проф. д-р Асен Хаджиолов „Млад учен на годината” на Медицински факултет, МУ- София. От 2005 г. е доктор по медицина. Автор и съавтор е на над 250 публикации в български и международни реферирани списания по неврология и генетика с общ импакт-фактор до 2018 г.- 328,5. Участва в идентифицирането на шест нови заболявания в сътрудничество с проф. Ивайло Търнев и колеги от България, Европа, Америка и Австралия. Доц. Гергелчева е член на български и международни дружества в областта на неврологията. Съавтор е в два учебника и една монография в областта на неврологията и неврогенетиката.

Информация за лектора
  • Тема:

    Хроничното дихателно подпомагане при невромускулни пациенти - къде е Бълария?

  • Дата:

    11 септември 2020 г. (петък)

  • Час:

    17:20 – 17:40 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.