valeria-kaleva

Проф. Валерия Калева

УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Ръководител Експертен център по коагулопатии и редки анемии

 

Проф. д-р Валерия Калева завършва с отличен успех Медицински университет – Варна през 1979 г. Започва своя професионален път като ординатор в Детско отделение, гр. Омуртаг. За периода 1981 – 1984 г. е клиничен ординатор в Катедрата по педиатрия на ВМИ – Варна. През 1987 г. е назначена за редовен асистент в същата катедра. Има придобити специалности по детски болести (1984 г.), клинична хематология (1992 г.) и детска клинична хематология и онкология (2007 г.). През 2004 г. придобива научна степен доктор по медицина въз основа на защитена дисертация на тема „Фебрилна неутропения и инфекциозни усложнения при онкологично болни деца”; през 2007 г. – научно звание доцент по педиатрия; през 2019 г. – научно звание професор. От 2005 г. ръководи Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. От 2012 г. до 2019 г. е ръководител на Катедра по педиатрия, МУ – Варна. От 2016 г. е ръководител на Експертен център по коагулопатии и редки анемии при УМБАЛ „Св. Марина” – Варна.
Има над 120 научни публикации в български и международни научни форуми. Научните й интереси са насочени в областта на инфекциозните и други усложнения при химиотерапия на деца със злокачествени болести, увеличени лимфни възли, наследствени анемии и коагулапатии. Член е на Редакционната колегия на сп. „Педиатрия”.
Проф. Калева също е член на Консултативен съвет по редки болести към МЗ, Експертен съвет по детска онкохематология към МЗ и външен експерт по детска онкохематология, таласемия и хемофилия към НЗОК.

Информация за лектора
  • Тема:

    Вродени нарушения на кръвосъсирване при подрастващи момичета и жени

  • Дата:

     11 септември 2021 г. (събота)

  • Час:

    09:00 - 09:20 ч.

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.