ас. д-р Христина Иванова
Медицински Университет Пловдив
Лечение на пациенти с Р/Р ОМЛ с FLT 3 мутация
д-р Динко Ралев
Клиника по Хематология на АСК УМБАЛ "Токуда"
Пароксизмална нощна хемоглобинурия - минало, настояще и бъдеще
ас. д-р Костадин Димитров
Медицински Университет Пловдив
Challenges and unmet needs of the Bulgarian RD expert centers related to ORPHA coding
Marie-Cécile Gaillard
Orphanet Nomenclature manager and OD4RD scientific coordinator
ORPHAcoding for Rare Diseases
Български студентски клуб по невронаука “Неврологика”
Български студентски клуб по невронаука "Неврологика"
Български студентски клуб по невронаука "Неврологика"
Проф. Ивайло Търнев
УМБАЛ „Александровска“ - София
Клинико-генетичен спектър на наследствените невропатии в България
Richard Röttger
The University of Southern Denmark
Opportunities and Challenges of Machine Learning in Clinical Settings
Доц. Ралица Райчева
Медицински Университет Пловдив
Key challenges when mapping European rare disease databases,relevant for ML-based screening technologies in terms of organizational, FAIR and legal principles & reccomendations
Доц. Георги Искров
Медицински Университет Пловдив
Are the European Reference Networks for rare diseases ready to embrace Machine Learning?
Д-р Елица Гьокова
Медицински Университет Плевен
Фетална медицина и пренатална диагностика на редки генетични заболявания

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.