Prof. Alessandra Ferlini
University of Ferrara, Italy
Съвременна генетична диагностика на невромускулните заболявания
Доц. Анета Иванова
УМБАЛ "Св. Иван Рилски” - София
Нови възможности в лечението на острите чернодробни порфирии
anna-popova
Доц. Анна Попова – Ташкова
УМБАЛ Александровска - София
Усложнения при пациенти с вродена аниридия
Доц. Ася Консулова
Комплексен Онкологичен Център – Бургас
Поведение при карцином на гърдата при мъже
valeria-kaleva
Проф. Валерия Калева
УМБАЛ „Св. Марина" – Варна
Иновации в лечението на вродените коагулопатии
velina-gergelcheva
Доц. Велина Гергелчева
УМБАЛ “Софиямед” - София
Оптикомиелит - възможности за лечение в България
Проф. Веселина Горанова
УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив
Генна терапия при хемофилия
Проф. Виолета Йотова
УМБАЛ „Св. Марина” - Варна
Редките болести в детската ендокринология – къде се намира нашата страна в зората на следващия 5 годишен период от развитието на европейските референтни мрежи?
Г-н Владимир Томов
Национален Алианс на Хората с Редки Болести
Кога българските пациенти с ATTR-CM ще имат европейски достъп до единственото одобрено лечение за болестта им (tefamidis 61mg)
Акад. Драга Тончева
Медицински университет – София
Палеогеномен профил на редки болести в древни популации

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.