Доц. Петър Руев
Тракийски Университет Стара Загора; МБАЛ Тракия Стара Загора
Предизвикателства пред Универсалния Неонатален Слухов Скрининг в България
Доц. Ася Консулова
УСБАЛО Проф. Иван Черноземски, София
Акад. Лъчезар Трайков
УМБАЛ „Александровска“ - София
Проф. Теодора Чамова
УМБАЛ Александровска, гр. София
Доц. Соня Христова
УМБАЛНП „Св. Наум“- гр. София
Заболявания, свързани с анти – миелин свързаните гликопротеинови антитела (MOGAD): разлики във фенотипа и подхода спрямо оптичния невромиелит?
Доц. Атанас Банчев
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, гр. София
Проф. Гергана Петрова
УМБАЛ “Александровска” - София
За Муковисцидозата като за муковисцидоза
Проф. Юлиан Ананиев
Медицински факултет, Тракийски университет
Морфология на редките бъбречни заболявания - "микрокосмос в цветове" 
Доц. Атанаска Еленкова
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”
Модератор сесия "Редки болести в ендокринологията"
Д-р Мина Маркова
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”
Откриване на редките хормоносекретиращи тумори сред честите хипофизни инциденталоми

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.