Доц. Петър Руев
Тракийски Университет Стара Загора; МБАЛ Тракия Стара Загора
Предизвикателства пред Универсалния Неонатален Слухов Скрининг в България
Доц. Ася Консулова
УСБАЛО Проф. Иван Черноземски, София
Доц. Соня Христова
УМБАЛНП „Св. Наум“- гр. София
Заболявания, свързани с анти – миелин свързаните гликопротеинови антитела (MOGAD): разлики във фенотипа и подхода спрямо оптичния невромиелит?
Доц. Атанас Банчев
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, гр. София
ас. д-р Христина Иванова
Медицински Университет Пловдив
Лечение на пациенти с Р/Р ОМЛ с FLT 3 мутация
ас. д-р Костадин Димитров
Медицински Университет Пловдив
Challenges and unmet needs of the Bulgarian RD expert centers related to ORPHA coding
Richard Röttger
The University of Southern Denmark
Opportunities and Challenges of Machine Learning in Clinical Settings
Доц. Ралица Райчева
Медицински Университет Пловдив
Key challenges when mapping European rare disease databases,relevant for ML-based screening technologies in terms of organizational, FAIR and legal principles & reccomendations
Доц. Георги Искров
Медицински Университет Пловдив
Are the European Reference Networks for rare diseases ready to embrace Machine Learning?
Доц. Атанас Банчев
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, гр. София
Скрининг при бета-таласемия - защо, кога, как и може ли да се случи в България

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.