Доц. Анета Иванова
УМБАЛ "Св. Иван Рилски” - София
Доц. Трифон Червенков
Медицински университет - Варна
Доц. Анета Иванова
УМБАЛ "Св. Иван Рилски” - София
Нови възможности в лечението на острите чернодробни порфирии
anna-popova
Доц. Анна Попова – Ташкова
УМБАЛ Александровска - София
Усложнения при пациенти с вродена аниридия
Доц. Ася Консулова
Комплексен Онкологичен Център – Бургас
Поведение при карцином на гърдата при мъже
velina-gergelcheva
Доц. Велина Гергелчева
УМБАЛ “Софиямед” - София
Оптикомиелит - възможности за лечение в България
Доц. Евгений Хаджиев
НАУЧНА СЕСИЯ СПОНСОРИРАНА ОТ SwixxBiopharma
Проф. Мария Стаевска
УМБАЛ “Александровска” - София
Лечение на наследствен ангиодем: епоха на революции
Доц. Светлан Дерменджиев
УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив
Ангиоедемът и хроничната уртикария – рядко срещана или трудна за диагностициране патология?
Доц. Трифон Червенков
Медицински университет - Варна
Човешки пангеномен проект: следваща стъпка в представянето на генетичното разнообразие при човека

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.