ас. д-р Христина Иванова
Медицински Университет Пловдив
Лечение на пациенти с Р/Р ОМЛ с FLT 3 мутация
ас. д-р Костадин Димитров
Медицински Университет Пловдив
Challenges and unmet needs of the Bulgarian RD expert centers related to ORPHA coding
Richard Röttger
The University of Southern Denmark
Opportunities and Challenges of Machine Learning in Clinical Settings
Доц. Ралица Райчева
Медицински Университет Пловдив
Key challenges when mapping European rare disease databases,relevant for ML-based screening technologies in terms of organizational, FAIR and legal principles & reccomendations
Доц. Георги Искров
Медицински Университет Пловдив
Are the European Reference Networks for rare diseases ready to embrace Machine Learning?
Доц. Атанас Банчев
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, гр. София
Скрининг при бета-таласемия - защо, кога, как и може ли да се случи в България
Доц. Анета Иванова
УМБАЛ "Св. Иван Рилски” - София
Острата порфирична криза през погледа на болния
Доц. Трифон Червенков
Медицински университет - Варна
Течни биопсии: възможности и ограничения
Доц. Анета Иванова
УМБАЛ "Св. Иван Рилски” - София
Нови възможности в лечението на острите чернодробни порфирии
anna-popova
Доц. Анна Попова – Ташкова
УМБАЛ Александровска - София
Усложнения при пациенти с вродена аниридия

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.