Проф. Юлиан Ананиев
Медицински факултет, Тракийски университет
Морфология на редките бъбречни заболявания - "микрокосмос в цветове" 
Доц. Атанаска Еленкова
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”
Модератор сесия "Редки болести в ендокринологията"
Д-р Мина Маркова
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”
Откриване на редките хормоносекретиращи тумори сред честите хипофизни инциденталоми
Д-р Айлин Фейзуллова
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”
Адисоновата болест в живота на великите личности
Доц. Ралица Робева
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”
Рядък случай на хипогонадотропен хипогонадизъм
Д-р Ивеста Кирова
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”
Откриване на редките клинично значими тумори сред честите надбъбречни инциденталоми
д-р Мила Байчева
Д-р Мила Байчева
СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” – София
Остра чернодробна недостатъчност - предизвикателства и възможности
д-р Динко Ралев
Клиника по Хематология на АСК УМБАЛ "Токуда"
Пароксизмална нощна хемоглобинурия - минало, настояще и бъдеще
Д-р Елица Гьокова
Медицински Университет Плевен
Фетална медицина и пренатална диагностика на редки генетични заболявания
Д-р Крум Владов
УМБАЛ “Св. Георги“ – Пловдив
Наследствени заболявания на кръвта и абнормални маточни кръвотечения в адолесцентна възраст

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.