Проф. Теодора Чамова
УМБАЛ Александровска, гр. София
Проф. Гергана Петрова
УМБАЛ “Александровска” - София
За Муковисцидозата като за муковисцидоза
Marie-Cécile Gaillard
Orphanet Nomenclature manager and OD4RD scientific coordinator
ORPHAcoding for Rare Diseases
Български студентски клуб по невронаука “Неврологика”
Български студентски клуб по невронаука "Неврологика"
Български студентски клуб по невронаука "Неврологика"
Проф. Ивайло Търнев
УМБАЛ „Александровска“ - София
Клинико-генетичен спектър на наследствените невропатии в България
Проф. Екатерина Учикова
УМБАЛ „Св. Георги "
Гланцман и бременност
Проф. Пенка Переновска
УМБАЛ „Александровска” – София
Съвременни подходи в диагностиката на първичната цилиарна дискинезия
Проф. Алексей Савов
Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”, гр.София
Проф. Илияна Пачева
УМБАЛ “Св. Георги“ – Пловдив
Нови възможности за лечение на някои левкодистрофии
Проф. Албена Тодорова
Лаборатория ГЕНИКА - София
Генни терапии и връзката им с масовите неонатални скринингови програми

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.