Prof. Alessandra Ferlini
University of Ferrara, Italy
Съвременна генетична диагностика на невромускулните заболявания
valeria-kaleva
Проф. Валерия Калева
УМБАЛ „Св. Марина" – Варна
Иновации в лечението на вродените коагулопатии
Проф. Веселина Горанова
УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив
Генна терапия при хемофилия
Проф. Виолета Йотова
УМБАЛ „Св. Марина” - Варна
Редките болести в детската ендокринология – къде се намира нашата страна в зората на следващия 5 годишен период от развитието на европейските референтни мрежи?
Проф. Емил Паскалев
УМБАЛ „Александровска” - София
Грижи за болните с рядката болест на Фабри
Проф. Ивайло Търнев
МУ- София
НАУЧНИ СЕСИИ, СПОНСОРИРАНИ ОТ EWOPHARMA, GENESIS PHARMA, PFIZER, ROCHE
Проф. Иван Иванов
Медицински университет - Пловдив
Дългогодишен световен опит със SPINRAZA®. Проучването SHINE.
Проф. Иван Литвиненко
Проф. Иван Литвиненко
МУ-София; СБАЛДБ „проф. Д-р Иван Митев“
Клинична диагноза и терапия на невромускулните заболявания
Проф. Людмила Матева
УМБАЛ “Св. Иван Рилски” - София
Какво ново в дейността на Европейската референтна мрежа за редки болести на черния дроб и Европейската асоциация за изучаване на черния дроб през 2022 г.
Проф. Пенка Переновска
УМБАЛ „Александровска” – София
Синдром на неподвижните цилии

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.