Проф. Алексей Савов
Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”, гр.София
Проф. Илияна Пачева
УМБАЛ “Св. Георги“ – Пловдив
Проф. Албена Тодорова
Лаборатория ГЕНИКА - София
Проф. Савина Хаджидекова
МБАЛ „Надежда“ – София
Проф. Красимир Антонов
УМБАЛ "Свети Иван Рилски", гр. София
Проф. Мария Стаевска
УМБАЛ “Александровска” - София
Проф. Ива Стоева
СБАЛ по Детски Болести „проф. Д-р Иван Митев“ ЕАД
Проф. Елисавета Наумова
Експертен център по редки заболявания-ПИД, УМБАЛ "Александровска",София
Проф. Румен Стефанов
Проф. Румен Стефанов
МУ - Пловдив; Институт по редки болести
Prof. Alessandra Ferlini
University of Ferrara, Italy
Съвременна генетична диагностика на невромускулните заболявания

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.