За 14-та поредна година предстои да се проведе Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, организирана от Институт по редки болести. Събитието е ежегоден форум, който събира заедно всички заинтересовани страни - медицински специалисти, пациенти, студенти по медицина, представители на индустрията и здравни власти, за да представят и обсъдят новостите в диагностиката, лечението и проследяването на редките болести, развитието на европейските референтни мрежи и достъпа до иновации.

Място: хотел „Империал” - гр. Пловдив 

Краен срок за ранна регистрация: 1 август 2023

Краен срок за късна регистрация: 15 септември 2023

Краен срок за изпращане на резюмета: 1 септември 2023

За контакти с организационния комитет: congress@raredis.org

 

 

Проф. д-р Екатерина Учикова: Гланцман и бременност

Доц. д-р Атанас Банчев: Нарушения на кръвосъсирването при жени

Д-р Доротея Тодориева-Тодорова: Лечение на желязонедоимъчна анемия в бременност и лактация и свързана с нарушения на кръвосъсирването

Д-р Крум Владов: Наследствени заболявания на кръвта и абнормални маточни кръвотечения в адолесцентна възраст

Д-р Елица Гьокова: Фетална медицина и пренатална диагностика на редки генетични заболявания

Проф. Ива Стоева - Неонатален скрининг за муковисцидоза

Проф. Алексей Савов - Възможен ли е неонатален скрининг за муковисцидоза в България

Проф. Ива Стоева - Значение на ранната диагноза и ролята на скрининга на новородените при Муковисцидоза

Акад. Драга Тончева/ д-р Любомир Балабански: Перспективи за геномно секвениране при рутинни грижи за новородени. BabyGenome тест

Проф. Савина Хаджидекова: Време ли е за разширен предконцепционен репродуктивен скрининг за носителство?

Доц. Трифон Червенков: Течни биопсии: възможности и ограничения

 

 

Акад. Иван Миланов - Един фрагмент може да промени патологията при Myasthenia gravis

Проф. Красимир Антонов: Чернодробно засягане при болест на Уилсън и порфирии

Доц. Мариана Господинова: Резултати от скринингова програма за транстиретинова сърдечна амилоидоза

Проф. Илияна Пачева: Нови възможности за лечение на някои левкодистрофии

 

 

д-р Динко Ралев: Пароксизмална нощна хемоглобинурия - минало, настояще и бъдеще

д-р Христина Иванова - Лечение на пациенти с Р/Р ОМЛ с FLT 3 мутация

Ресторант, х-л Империал

Устен доклад /колектив и заглавие/                                                                                                                                                                                         
Велчев В., Илиев Б., Петров П., Енчев Я., Ильов И., Пенчев П. Диастематомиелия: Сравнителен Анализ на Два Клинични Случая. 1
Кироваков З., Пенчев П. Генотип на майката и прееклампсия, IUGR и гестационен диабет. 2
Ильов И., Васви Е., Петров П., Велчев В., Пенчев П. Пътят към възстановяване: Разкриване на феномена на регресията на дисковата херния. 3
Пенчев П., Петров П., Велчев В., Ильов И., Васви Е. Спинален епидурален хематом маскиран като екстрадурален тумор: доклад на клиничен случай и преглед на литературата. 4
Ганева С., Божинов С., Атанасова Р., Китова Н., Първанова Д. Случай на хронична хипокалциемия с тежка мултиорганна увреда при възможен псевдохипопаратиреоидизъм. 5
Симеонова А., Станойкова С. Медико – социални аспекти и сестрински грижи при пациенти с болест на Хънтингтън – описание на клиничен случай. 6
Илиева Н., Симеонова А. Специални сестрински грижи за пациенти с Myasthenia gravis pseudoparalytica – описание на клиничен случай. 7
Балабански Л., Атанасоска М., Янева Стайкова С., Брадинова И., Авджиева-Тзавелла Д.,  Мирчева Д., Въжарова Р., Тончева Д. Детекция на патологични вътрегенни микроделеции чрез цялостно геномно секвениране в диагностичната практика. 26
 
   
   
   
   
   
  7

Проф. Ивайло Търнев: Клинико-генетичен спектър на наследствените невропатии в България

Доц. д-р Атанас Банчев: Скрининг при бета - таласемия - защо, кога, как и може ли да се случи в България

Доц. д-р Теодора Чамова: Клинико-генетично проучване на наследствените цереберални дегенерации в България

Проф. Елисавета Наумова: Национален регистър на пациенти с първичен имунен дефицит

Д-р Спаска Лесичкова: Оценка на постваксинална имунна реактивност при избора на ваксинална стратегия сред пациенти с първичен имунен дефицит

Доц. Анета Иванова: Остра порфирична криза през погледа на болния

 

 

 

Проф. Ивайло Търнев - Лечението на херидитарната транстиритинова амилоидоза в светлината на актуализирания национален консенсус за заболяването и бъдещи терапевтични възможности

Доц. Мариана Господинова - Транстиретинова сърдечна амилоидоза (ATTR-CM) - от суспекцията до окончателната диагноза и възможностите за терапия

 

доц. Теодора Чамова - Терапевтични цели при спиналната мускулна атрофия със SPINRAZA - Повече е възможно

проф. Ивайло Търнев - Дефицити на кисела сфингомиелиназа – Болест на Нийман Пик тип А, тип А/В и тип В

Prof. Richard Rottger: Opportunities and Challenges of Machine Learning in Clinical Settings 

Доц. Георги Искров: Are the European Reference Networks for rare diseases ready to embrace Machine Learning? 

Доц. Ралица Райчева: Key challenges when mapping European rare disease databases,relevant for ML-based screening technologies in terms of organizational, FAIR and legal principles & recomendations 

Устен доклад /колектив и заглавие/

Пейчев Л. Антиконвулсанти и тератогенен риск при жени с епилепсия.

8

Митева-Катранджиева Ц. Преодоляване на неравенствата по отношение на Редките болести.

9

Димитров К., Митева-Катранджиева Ц. Медиацията – метод за разрешаване на конфликт между лекар и пациент с рядко заболяване.

10

Попова И., Мусурлиева Н. Реимбурсиране на дентално лечение в България.

11

Попова Д., Петков К., Азиз С., Манолчева С., Соколов А., Беделов А., Балабанов  Б., Сотиров С., Славова Х., Христова-Атанасова Е., Искров Г., Стефанов Р. Нагласи и очаквания на медицинските специалисти относно използването на изкуствен интелект за целите на медицината и здравеопазването в България.

12

Соколов А., Беделов А., Балабанов Б., Сотиров С., Славова Х., Попова Д., Петков К., Азиз С., Манолчева С., Христова-Атанасова Е., Искров Г., Стефанов Р. Нагласи и очаквания на здравните власти относно използването на изкуствен интелект за целите на медицината и здравеопазването в България.

13
Павлина Г. Съвременни методи на лечение и информираност на медицинските кадри и студенти за синдрома на Wiskott-Aldrich. 14
Устен доклад /колектив и заглавие/

Иванов З., Цветанова Ц., Пачева И., Чочкова Л., Габерова К., Иванова М., Иванов И. Рядка форма на дефект в бета-окислението – първи български случай.

15

Божков А., Пачева И., Спасов Н., Йорданова Р.,  Димитрова Д.,  Спасова М. Случай на Неврофиброматоза тип 1 с оптичен глиом.

16

Бележанска Д., Мехрабиан Ш., Райчева М., Стоянова  К., Кръчмарова Е., Начева Г., Дрехарова И.,  Стоянова А., Трайков Л. Представяне на два клинични случая на невродегенерация с акумулация на желязо (NBIA).

17

Бележанска Д., Мехрабиан Ш., Райчева М., Стоянова К., Кръчмарова Е., Начева Г., Дрехарова И., Стоянова А., Трайков Л. Представяне на клиничен случай на пациентка с вероятна нефлуентна ППА, в съчетание с КБС, в рамките на Фронтотемпорална деменция с изключително ранно начало.

18

Мехрабиан Ш., Бележанска Д., Попиванов И., Райчева М., Стоянова К., Кръчмарова Е., Начева Г., Дрехарова И., Стоянова А., Трайков Л. Диагностичен алгоритъм с приложение на ликворни биомаркери при болестта на Алцхаймер с ранно начало и сродни заболявания.

19

Ангелов Т., Чамова Т., Търнев И. Генетични форми на амиотрофичната латерална склероза (АЛС) в България.

20

Стайкова С., Балабански Л., Атанасоска  М.,  Брадинова И., Гайдарова М.,  Авджиева-Тзавелла Д.,  Чернинкова С., Оскар А., Мирчева Д., Тончева Д., Въжарова Р. Диагностика на ултра-редки генетични заболявания чрез цялостно геномно секвениране: клинични случаи.

21

Атанасоска М., Въжарова Р., Балабански Л., Янева С., Брадинова И.,  Божинова В.,  Александрова И., Колева М.,  Асенова А., Родопска Е., Литвиненко И., Тачева Г., Панева Т.,  Стаматов Д., Авджиева-Дзавелла Д., Велева Ц., Средкова М., Делчев Т.,  Мирчева Д., Тончева Д. Избор на цялостно геномно секвениране при недиагностицирани случаи с неврологична симптоматика.

22

Константинова М., Петрова В., Янкова М. Момиче с Alström syndrome: първият генетично потвърден пациент в България.

23

Тарев И., Цеков А., Канев А., Цеков Х. Краниални аневризмални кисти.

24
Кирков Л., Боянов Н., Начев M., Щерева К., Димитрова Д., Маджарова К. Пероралната ендоскопска миотомия (POEM) за лечение на ахалазия. 25
Постер /колектив и заглавие/
Арабаджиев З., Господинова Д.  Апотемнофилия – ужас или клинична реалност. 1
Белева  Е. Пароксизмална нощна хемоглобинурия в асоциация с миелодиспластичен синдром. 2
Битолска Ю., Николова С., Узунова Д. Спина бифида-клиничен случай и начален мениджмънт в неонаталния период. 3
Битолска Ю., Палаханова Х. Аниридия. 4
Витева Е., Василев П. Клиничен случай на пациентка с болест на Moya-moya и епилепсия. 5
Ганчев Г., Яшар Е. Поглед в света на спящата красавица – Случаи на Kleine-Levin синдром от последните години. 6
Георгиев Т., Марулева З., Христова С.,  Камушева М. Анализ на разходите за лечение на Myasthenia gravis – литературен преглед. 7
Девлова Д. Колева  Р. Silver-Russell syndrome – през погледа на семейния лекар. 8
Дреновска К., Василева С. Пемфигус в детската възраст. 9
Иванов А., Иванов  Г., Моллова А., Попиванова  М., Стоилова М., Геракова Е., Иванов И., Генова С. Смесен тумор (хондроиден сирингом) на кожата на ръката – описание на случай. 10
Иванов А., Иванов Г., Моллова А., Попиванова М.,  Стоилова М., Геракова Е., Иванов Ю. , Генова С. Случайно открит билиарен фиброаденом у пациент с перитонит – описание на случай. 11
Иванова  Б., Манова  М., Савова  А. Генни терапии за редки заболявания. 12
Иванова И.,  Николова  А.,  Желева Н.,  Атанасова Б. Алкална фосфатаза при болест на Уилсън. 13
Йовинска С., Савова Р., Аршинкова М., Михова К., Каменарова К., Кънева  Р.,  Димова И. Хомозиготна PRIM1 патогенна мутация при дете със синдромен диабет= 14
Колева Р., Джамджиева  В., Дончева Р. Вроден хипотиреодизъм, аутистичен спектър и малформация на съдове – клиничен случай. 15
Марулева З.,  Христова С.,  Георгиев Т.,  Камушева М. Анализ на употребата на лекарства за лечение на Myasthenia gravis в България. 16
Ненова  И.,  Георгиева А., Манолова Д., Райчева Г., Тумбева Д. Белодробна съдова емболия като рядко усложнение на перкутанна вертебропластика – демонстрация на случаи. 17
Николова Д.,  Йорданов А.,  Дамянова В.,
Соколова Л., Радинов А. Клинично и молекулярно подобрение след прицелно лечение с нилотиниб на тежък случай на ексцесивна левкоцитоза при хронична миелоидна левкемия (ХМЛ).
18
Николова С., Битолска Ю., Узунова Д.  Вродена бъбречна недостатъчност след експозиция на Валсартан in utero: клиничен случай 19
Павликянова П., Гетова-Коларова  В.,  Камушева М. Клинични изпитвания за лекарства за редки заболявания – съвременни предизвикателства и решения. 20
Палаханова Х.  Тромботична тромбоцитопенична пурпура. 21
Палаханова Х., Битолска Ю. Хомоцистеинемия. 22
Попова А. Болест на Щаргард – какво знаем и какво не знаем за нея. 23
Райчева Г., Тумбева Д., Попов В., Чилова С. Клиничен случай на пациент с белодробен карцином и vena cava inferior синдром. 24
Сергеева Н. Очни прояви при пациент с рядка мутация в MFRP гена – клиничен случай. 25
Хайгърова И., Йорданова С., Камушева М. Анализ на законодателството в областта на редките заболявания и лекарствата сираци на държави от Балканския полуостров - България, Румъния, Гърция. 26
Червенков Л.,  Георгиев А., Костов Г., Дойкова К., Цветкова С.,Вълков  Б.,  Генчева Т. Доклад на случай на рядък чревен липом, имитиращ рак. 27
Чилова С. , Тумбева Д. , Ненова И. Редки случаи на хиперкалциемия при лимфоми без костна болест. 28
Ямаков К., Учикова Е., Владов К., Ямакова - Владова Г., Парахулева - Рогачева Н. Редки животозастрашаващи форми на извънматочна бременност - клинични случаи. 29
Ямакова –Владова Г., Ямаков К., Учикова Е., Владов К., Василева М., Порязов Д. Клиничен случай на Herlyn Werner Wunderlich syndrome. 30

Проф. Албена Тодорова: Генни терапии и връзката им с масовите неонатални скринингови програми

Проф. Пенка Переновска: Съвременни подходи в диагностиката на първичната цилиарна дискинезия

Проф. Мария Стаевска: Наследствен ангиоедем- от еволюция към революция

Д-р Мила Байчева: Редки чернодробни заболявания в педиатрията

 

Сесия на Националния алианс на хората с редки болести

Медицински Университет Пловдив
Лечение на пациенти с Р/Р ОМЛ с FLT 3 мутация
Клиника по Хематология на АСК УМБАЛ "Токуда"
Пароксизмална нощна хемоглобинурия - минало, настояще и бъдеще
Медицински Университет Пловдив
Challenges and unmet needs of the Bulgarian RD expert centers related to ORPHA coding
Orphanet Nomenclature manager and OD4RD scientific coordinator
ORPHAcoding for Rare Diseases
Български студентски клуб по невронаука "Неврологика"
Български студентски клуб по невронаука "Неврологика"
УМБАЛ „Александровска“ - София
Клинико-генетичен спектър на наследствените невропатии в България
The University of Southern Denmark
Opportunities and Challenges of Machine Learning in Clinical Settings
Медицински Университет Пловдив
Key challenges when mapping European rare disease databases,relevant for ML-based screening technologies in terms of organizational, FAIR and legal principles & reccomendations
Медицински Университет Пловдив
Are the European Reference Networks for rare diseases ready to embrace Machine Learning?
Медицински Университет Плевен
Фетална медицина и пренатална диагностика на редки генетични заболявания
УМБАЛ “Св. Георги“ – Пловдив
Наследствени заболявания на кръвта и абнормални маточни кръвотечения в адолесцентна възраст
УМБАЛ Д-р Георги Странски - Плевен
Лечение на желязонедоимъчна анемия в бременност и лактация и свързана с нарушения на кръвосъсирването
УМБАЛ „Св. Георги "
Гланцман и бременност
УМБАЛ „Александровска” – София
Съвременни подходи в диагностиката на първичната цилиарна дискинезия
УМБАЛ ”Александровска” – София
Оценка на постваксиналната имунна реактивност при избора на ваксинална стратегия сред пациенти с първичен имунен дефицит
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, гр. София
Скрининг при бета-таласемия - защо, кога, как и може ли да се случи в България
Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”, гр.София
УМБАЛ “Св. Георги“ – Пловдив
Нови възможности за лечение на някои левкодистрофии
МБАЛНП „Св. Наум“ - София
д-р Мила Байчева
СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” – София
Редки чернодробни заболявания в педиатрията
Лаборатория ГЕНИКА - София
Генни терапии и връзката им с масовите неонатални скринингови програми
МБАЛ „Надежда“ – София
Време ли е за разширен предконцепционен репродуктивен скрининг за носителство?
УМБАЛ "Свети Иван Рилски", гр. София
Резултати от скринингова програма за транстиретинова сърдечна амилоидоза
УМБАЛ Александровска, гр. София
Клинико-генетично проучване на наследствените церебеларни дегенерации в България
УМБАЛ "Св. Иван Рилски” - София
Острата порфирична криза през погледа на болния
УМБАЛ "Свети Иван Рилски", гр. София
Чернодробно засягане при болест на Уилсън и порфирии
УМБАЛ “Александровска” - София
Наследствен ангиоедем - от еволюция към революция
СБАЛ по Детски Болести „проф. Д-р Иван Митев“ ЕАД
Експертен център по редки заболявания-ПИД, УМБАЛ "Александровска",София
Национален регистър на пациенти с първичен имунен дефицит
Медицински университет - Варна
Течни биопсии: възможности и ограничения
Медицински университет – София
Национален Алианс на Хората с Редки Болести
МУ - Пловдив; Институт по редки болести
Медицински специалисти
Късна регистрация до 15 септември 2023 г.
150 лв.

достъп до всички конферентни сесии и работни срещи

конферентна чанта с материали

сертификат за участие

електронен сборник с постери и презентации

кафе-паузи

обеден пакет (за 30.09.2023 г.)

Специализанти и докторанти
Късна регистрация до 15 септември 2023 г.
115 лв.

достъп до всички конферентни сесии и работни срещи

конферентна чанта с материали

сертификат за участие

електронен сборник с постери и презентации

кафе-паузи

обеден пакет (за 30.09.2023 г.)

Студенти
Късна регистрация до 15 септември 2023 г.
50 лв.

достъп до всички конферентни сесии и работни срещи

конферентна чанта с материали

сертификат за участие

електронен сборник с постери и презентации

кафе-паузи

обеден пакет (за 30.09.2023 г.)

Представители на пациентски организации
Свържете се с нас!

достъп до всички конферентни сесии и работни срещи

конферентна чанта с материали

сертификат за участие

електронен сборник с постери и презентации

кафе-паузи

обеден пакет (за 30.09.2023 г.)

Представители на бизнеса
Свържете се с нас!

Трябва да имате потвърдена регистрация за конференцията,
за да участвате с научен 
доклад и/или постер! Няма ограничения за броя участия! При ранна регистрация на водещия автор, таксата му се поема от организационния комитет.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКЛАДИ И ПОСТЕРИ

 

 • Краен срок за изпращане на резюмета: 1 септември 2023 г.
 • Изисквания за резюме: Обем до 250 думи, на български език. Трябва да бъдат структурирани: Заглавие; Автор(и); Институция; Въведение; Материали и методи; Резултати; Дискусия; Заключение; Ключови думи;
 • Одобрените резюмета ще бъдат издадени в сборник с доклади и постери, който ще бъде включен като суплемент към научното списание "Редки болести и лекарства сираци"Списанието притежава валиден идентификационен номер (ISSN 1314-3581).
 • Изисквания за постерите: постерите трябва да бъдат с размери 70/90 см. Те ще бъдат изложени от 29 до 30 септември 2023 г. При одобрение на резюмето ще бъде указан номерът на съответния постер.
 • Изисквания за доклади: Презентациите са с времетраене 5 мин. (+ 5 мин. за обсъждане). При одобрение на резюмето ще бъде изпращан шаблон за доклад до презентиращия автор.
 • Само научни постери за редки болести или редки форми на разпространени заболявания ще бъдат включени в конферентната програма!

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА И ПОСТЕРИ


   

   

  Повече информация
  Спонсори
  Под патронажа на:

   

  Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.