За 14-та поредна година предстои да се проведе Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, организирана от Институт по редки болести. Събитието е ежегоден форум, който събира заедно всички заинтересовани страни - медицински специалисти, пациенти, студенти по медицина, представители на индустрията и здравни власти, за да представят и обсъдят новостите в диагностиката, лечението и проследяването на редките болести, развитието на европейските референтни мрежи и достъпа до иновации.

Място: хотел „Империал” - гр. Пловдив 

Краен срок за ранна регистрация: 1 август 2023

Краен срок за късна регистрация: 15 септември 2023

Краен срок за изпращане на резюмета: 1 септември 2023

За контакти с организационния комитет: congress@raredis.org

 

 

Акад. Драга Тончева

Проф. Савина Хаджидекова: Време ли е за разширен предконцепционен репродуктивен скрининг за носителство?

Доц. Трифон Червенков

 

 

Проф. Красимир Антонов: Чернодробно засягане при болест на Уилсън и порфирии

Доц. Мариана Господинова: Резултати от скринингова програма за транстиретинова сърдечна амилоидоза

Проф. Илияна Пачева

 

 

 

Проф. Елисавета Наумова: Национален регистър на пациенти с първичен имунен дефицит

Д-р Спаска Лесичкова: Оценка на постваксинална имунна реактивност при избора на ваксинална стратегия сред пациенти с първичен имунен дефицит

Доц. Анета Иванова: Остра порфирична криза през погледа на болния

 

 

 

Проф. Мария Стаевска: Наследствен ангиоедем - от еволюция към революция.

Д-р Атанас Банчев: Скрининг при бета - таласемия - защо, кога, как и може ли да се случи в България

Сесия на Националния алианс на хората с редки болести

Проф. Албена Тодорова: Генни терапии и връзката им с масовите неонатални скринингови програми

Проф. Пенка Переновска

д-р Мила Байчева: Редки чернодробни заболявания в педиатрията

Доц. Теодора Чамова: Клинико-генетично проучване на наследствените церебеларни дегенерации в България

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, гр. София
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, гр. София
Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”, гр.София
УМБАЛ “Св. Георги“ – Пловдив
МБАЛНП „Св. Наум“ - София
д-р Мила Байчева
СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” – София
Лаборатория ГЕНИКА - София
МБАЛ „Надежда“ – София
УМБАЛ "Свети Иван Рилски", гр. София
УМБАЛ Александровска, гр. София
УМБАЛ "Св. Иван Рилски” - София
УМБАЛ "Свети Иван Рилски", гр. София
УМБАЛ “Александровска” - София
СБАЛ по Детски Болести „проф. Д-р Иван Митев“ ЕАД
Експертен център по редки заболявания-ПИД, УМБАЛ "Александровска",София
Медицински университет - Варна
Медицински университет – София
Национален Алианс на Хората с Редки Болести
Проф. Румен Стефанов
МУ - Пловдив; Институт по редки болести
Медицински специалисти
Ранна регистрация до 1 август 2023 г.
95 лв.

достъп до всички конферентни сесии и работни срещи

конферентна чанта с материали

сертификат за участие

електронен сборник с постери и презентации

кафе-паузи

обеден пакет (за 30.09.2023 г.)

Специализанти и докторанти
Ранна регистрация до 1 август 2023 г.
65 лв.

достъп до всички конферентни сесии и работни срещи

конферентна чанта с материали

сертификат за участие

електронен сборник с постери и презентации

кафе-паузи

обеден пакет (за 30.09.2023 г.)

Студенти
Ранна регистрация до 1 август 2023 г.
Таксата се поема от организационния комитет!

достъп до всички конферентни сесии и работни срещи

конферентна чанта с материали

сертификат за участие

електронен сборник с постери и презентации

кафе-паузи

обеден пакет (за 30.09.2023 г.)

Представители на пациентски организации
Свържете се с нас!

достъп до всички конферентни сесии и работни срещи

конферентна чанта с материали

сертификат за участие

електронен сборник с постери и презентации

кафе-паузи

обеден пакет (за 30.09.2023 г.)

Представители на бизнеса
Свържете се с нас!

Трябва да имате потвърдена регистрация за конференцията,
за да участвате с научен 
доклад и/или постер! Няма ограничения за броя участия! При ранна регистрация на водещия автор, таксата му се поема от организационния комитет.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКЛАДИ И ПОСТЕРИ

 

 • Краен срок за изпращане на резюмета: 1 септември 2023 г.
 • Изисквания за резюме: Обем до 250 думи, на български език. Трябва да бъдат структурирани: Заглавие; Автор(и); Институция; Въведение; Материали и методи; Резултати; Дискусия; Заключение; Ключови думи;
 • Одобрените резюмета ще бъдат издадени в сборник с доклади и постери, който ще бъде включен като суплемент към научното списание "Редки болести и лекарства сираци"Списанието притежава валиден идентификационен номер (ISSN 1314-3581).
 • Изисквания за постерите: постерите трябва да бъдат с размери 70/90 см. Те ще бъдат изложени от 29 до 30 септември 2023 г. При одобрение на резюмето ще бъде указан номерът на съответния постер.
 • Изисквания за доклади: Презентациите са с времетраене 5 мин. (+ 5 мин. за обсъждане). При одобрение на резюмето ще бъде изпращан шаблон за доклад до презентиращия автор.
 • Само научни постери за редки болести или редки форми на разпространени заболявания ще бъдат включени в конферентната програма!

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА И ПОСТЕРИ


   

   

  Event Details

  Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.