Акад. Лъчезар Трайков
УМБАЛ „Александровска“ - София
Акад. Иван Миланов
МБАЛНП „Св. Наум“ - София
Акад. Драга Тончева
Медицински университет – София
Акад. Драга Тончева
Медицински университет – София
Палеогеномен профил на редки болести в древни популации
Акад. Лъчезар Трайков
УМБАЛ „Александровска“ - София
Редки невродегенеративни заболявания

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.