зала БЪЛГАРИЯ

 

10:00 - 10:20
Проф. Румен Стефанов: Редките болести в България

10:20 - 10:40
г-н Владимир Томов: Постижения и предизвикателства пред хората с редки болести

10:40 - 11:00
д-р Виолета Стоянова – Бенинска: Лекарства за редки болести в Европейския съюз

зала БЪЛГАРИЯ

 

11:00 - 11:20
акад. Иван Миланов: Фокални дистонии

11:20 - 11:40
проф. Албена Тодорова: Генна и геномна диагностика на редките болести

11:40 - 12:00
адв. Мария Шаркова: Правото на достъпно и безопасно лечение на пациенти с редки болести в условията на епидемия.

зала ПЛОВДИВ

 

12:15 - 12:45

проф. Виолета Йотова, г-жа Вера Гледачева: Предизвикателствата пред пациентите с вродена надбъбречна хиперплазия и техните лекари и родители

зала БЪЛГАРИЯ

 

13:00 - 13:20

проф. Людмила Матева: Редки заболявания на черния дроб – какво знаем днес

13:20 - 13:40

доц. Мариела Генева-Попова: Редките синдроми като предизвикателство в ревматологичната практика

13:40 - 14:00

доц. Мария Стаевска: Наследствен ангиоедем: все повече генотипове и все повече типове терапия

14:00 - 14:20

доц. Светлан Дерменджиев: Ангионевротичният  оток през погледа на клинициста 

14:30 - 14:50

проф. Тройчо Троев, дмн: Рехабилитационно лечение след малигнен мезотелиом

 

зала БЪЛГАРИЯ

 

15:30 - 15:50

проф. Валерия Калева: Редки анемии 

15:50 - 16:10

доц. Веселина Горанова: Трансплантация на хемопоетични стволови клетки при пациенти с мултиплен миелом

16:10 - 16:30

доц. Олиана Бойкинова: SARS-CoV-2 клинично протичане и терапия

 

зала БЪЛГАРИЯ

 

17:00 - 17:20

доц. Велина Гергелчева: Хроничното дихателно подпомагане при невромускулни пациенти - къде е България?

 

зала БЪЛГАРИЯ

 

10:00 - 10:20

проф. Ива Петкова: Комплексно лечение на вродената катаракта

10:20 - 10:40

проф. Силвия Чернинкова: Клинико-генетични проучвания проучвания и нови възможности за лечение при хередитарна оптична невропатия на Лебер

10:40 - 11:00

Доц. Анна Попова: Редки очни заболявания в детска възраст

11:00 - 11:20

Доц. Александър Оскар: Амавроза на Лебер

 

зала БЪЛГАРИЯ

 

13:00 - 13:20

проф. Радка Тинчева: Генна терапия на лизозомните болести

13:20 - 13:40

доц. Анета Иванова: Остра порфирия - какво всички трябва да знаем

13:40 - 14:00

доц. Трифон Червенков: Секвениране от ново поколение за HLA генотипизиране: настояще и бъдеще

 

зала БЪЛГАРИЯ

 

15:00 - 15:20

доц. Гергана Петрова: Генно-модифицираща терапия за муковисцидоза в България

 

Зала ПЛОВДИВ

 

15:30 - 17:30

Модератор: г-н Владимир Томов

Г-жа Моника Маринова: 
Едно непознато рядко заболяване в България  “Периневрални кисти  на Тарлов”

Г-н Димитър Стоянов: 
Акромегалия в България. Диагностика, терапия и проследяване - успехи и предизвикателства

Г-жа Илиана Тонова: 
Саркоидоза

Г-жа Полина Милушева-Мандаджиева: 
Дефицит на растежния хормон

Г-жа Анелия Атанасова: 
Животът с хемофилия през погледа на пациента

зала ПЛЕВЕН

 

Модератор:

Акад. Иван Миланов

Лектор:

Проф. Ивайло Търнев

Тази сателитна сесия е подкрепена от фирма ROCHE и е предназначена само за медицински специалисти.

зала Дунав

Лектор:

д-р Веселин Бояджиев

 

Тази сателитна сесия е подкрепена от фирма Kyowa Kirin и е предназначена само за медицински специалисти.

зала ПЛЕВЕН

 

Лектори:

Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм

д-р Емил Спасов, дм

 

Тази сателитна сесия е подкрепена от фирма ROCHE и е предназначена само за медицински специалисти.

Всички представени данни са съгласно одобрените индикации на Hemlibra▼(emicizumab)

зала МАРИЦА

 

Лектор: 

Д-р Красен Венков 

 

Тази научна сесия е подкрепена от фирма ASTELLAS PHARMA и е предназначена само за медицински специалисти.

зала ПЛЕВЕН

 

Лектор:

проф. д-р Тошко Лисичков, дмн

 

Тази сателитна сесия е подкрепена от фирма ROCHE и е предназначена само за медицински специалисти.

зала СОФИЯ

 

Модератор: Проф. Ивайло Търнев

Лектори:

Проф. Ивайло Търнев

Проф. Емил Паскалев

Доц. Евгений Хаджиев

 

Тази сателитна сесия е подкрепена от фирма SANOFI и е предназначена само за медицински специалисти.

зала ВАРНА

 

Модератор: Проф. Ивайло Търнев

Лектори:

Проф. Ивайло Търнев

Проф. Иван Литвиненко

Проф. Иван Иванов

Доц. Теодора Чамова 

 

Тази сателитна сесия е подкрепена от фирма EWOPHARMA и е предназначена само за медицински специалисти.

 

зала ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Лектори:

проф. д-р Ивайло Търнев, дмн

доц. д-р Мариана Господинова, дм

 

Тази сателитна сесия е подкрепена от фирма PFIZER и е предназначена само за медицински специалисти.

зала БУРГАС

 

Лектор:

Доц. Мариела Генева-Попова

 

Тази сателитна сесия е подкрепена от фирма GSK и е предназначена само за медицински специалисти.

зала БУРГАС

 

Лектор:

д-р Веселин Христов: 

Диференциращата роля на еозинофилите: От хомеостазата към болестта 

 

Тази сателитна сесия е подкрепена от фирма GSK и е предназначена само за медицински специалисти.

зала СТАРА ЗАГОРА

 

Лектори:

Проф. Ивайло Търнев

д-р Стайко Сарафов

 

Тази сателитна сесия е подкрепена от фирма GENESIS PHARMA и е предназначена само за медицински специалисти.

 

Медицински университет - Пловдив
Научна сесия, спонсорирана от Roche
Научна сесия, спонсорирана от Pfizer
Научна сесия, спонсорирана от GSK
Национална асоциация на пациентите с дефицит на растежния хормон
Дефицит на растежния хормон
Асоциация на хората с коагулопатии
Животът с хемофилия през погледа на пациента
Медицински Университет - Варна
Научна сесия, спонсорирана от Kyowa Kirin
Предизвикателствата пред пациентите с вродена надбъбречна хиперплазия и техните лекари и родители
Асоциацията на болните от акромегалияия - Лечение без граници
Акромегалия в България. Диагностика, терапия и проследяване - успехи и предизвикателства
Сдружение на Тарловите пациенти в България - Лечение без граници
Едно непознато рядко заболяване в България “Периневрални кисти на Тарлов”
МБАЛНП „Свети Наум“ - София
Фокални дистонии
Научна сесия, спонсорирана от Roche
Научна сесия, спонсорирана от Roche
Научна сесия, спонсорирана от Astellas Pharma
Научна сесия, спонсорирана от Genesis Pharma
Научна сесия, спонсорирана от Sanofi Genzyme
Научна сесия, спонсорирана от Sanofi Genzyme
Доц. Теодора Чамова
Научна сесия, спонсорирана от Ewopharma
Проф. Иван Иванов
Научна сесия, спонсорирана от Ewopharma
Проф. Иван Литвиненко
Научна сесия, спонсорирана от Ewopharma
Медицински университет - Пловдив
Ангионевротичният оток през погледа на клинициста
Проф. Румен Стефанов
МУ - Пловдив; Институт по редки болести
Медицински университет - Варна
Секвениране от ново поколение за HLA генотипизиране: настояще и бъдеще
УМБАЛ “Александровска”, София
Клинико-генетични проучвания проучвания и нови възможности за лечение при хередитарна оптична невропатия на Лебер
УСБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ - София
Генна терапия на лизозомните болести
УМБАЛ “Свети Георги”- Пловдив
SARS-CoV-2 клинично протичане и терапия
УМБАЛ “Александровска” - София
Генно-модифицираща терапия за муковисцидоза в България
Национален Алианс на Хората с Редки Болести
Постижения и предизвикателства пред хората с редки болести
Европейската агенция по лекарствата
Лекарства за редки болести в Европейския съюз
УМБАЛ “Свети Георги” - Пловдив
Трансплантация на хемопоетични стволови клетки при пациенти с мултиплен миелом
velina-gergelcheva
УМБАЛ “Софиямед” - София
Хроничното дихателно подпомагане при невромускулни пациенти - къде е България?
anna-popova
УМБАЛ Александровска - София
Редки очни заболявания в детска възраст
УМБАЛ "Св. Иван Рилски” - София
Остра порфирия - какво всички трябва да знаем
Медицински университет - София
Амавроза на Лебер
Лаборатория ГЕНИКА - София
Генна и геномна диагностика на редките болести
Aдвокат по медицинско право
Правото на достъпно и безопасно лечение на пациенти с редки болести в условията на епидемия
valeria-kaleva
Медицински университет - Варна
Редки анемии
проф. Тройчо Троев
Рехабилитационно лечение след малигнен мезотелиом
УМБАЛ „Света Марина” - Варна
Предизвикателствата пред пациентите с вродена надбъбречна хиперплазия и техните лекари и родители
УМБАЛ “Александровска” - София
Наследствен ангиоедем: все повече генотипове и все повече типове терапия
УМБАЛ “Свети Георги” - Пловдив
Редките синдроми като предизвикателство в ревматологичната практика
УМБАЛ “Св. Иван Рилски” - София
Редки заболявания на черния дроб – какво знаем днес
проф. Ивайло Търнев
Научни сесии, спонсорирани от Ewopharma, Genesis Pharma, Pfizer, Roche, Sanofi Genzyme
Спонсори

Вашето устройство|операционна система не се поддържат! За достъп до виртуалния конгресен център, моля използвайте друго устройство.